Vkládání soudobých prostředků do určitých aktivit, od kterých očekáváme, že nám v budoucnu přinesou očekávaný zisk a věříme, že výsledek bude vyšší, tak bychom mohli investice definovat. Realizace investic může probíhat buď podnikáním nebo naopak nákupem různých investičních nástrojů, u kterých očekáváme, že jejich ceny v budoucnu vzrostou a nám prodejem vznikne zisk. A tak není divu, že investice hýbou světem. Jsou všude kolem nás a je důležité vědět, jak je definovat a jak je možné jejich dělení. Vývoj na finančních trzích se mění na základě událostí ve světě, proto občas nastane fáze propadu nebo naopak vzestupu.
graf na monitoru

Rozdělení investic

 
Základní způsob rozdělení investic závistí na různých faktorech. Nejčastěji se používá dělení dle jednotlivých druhů použitých instrumentů. A které to jsou?
 

1.      Reálné investice

 
Váží se převážně na hmotné statky nebo podnikatelskou činnost. Nejrozšířenější skupinou jsou právě investice do přímého podnikání.
Tato skupina se dále rozděluji ne investice:
·         přímého podnikání
·          nákupu nemovitosti
·         nákupu movitých věcí
·         nákupu komodit
 

2.      Finanční investice

 
Je pro ně charakteristická transakce, která je uskutečněna pomocí listin neboli právních dokumentů, těmito listinami, které musí splňovat určité podmínky se jinak ve finančním světě říká „cenné papíry“. Ty slouží investorům jako doklad o jejich právech, která jim vyplývají z těchto listin a též je informují o jednotlivých typech těchto investic. Cenné papíry jsou obchodovatelné a převoditelné.
Rozdělení finančních investic:
·          Peněžní vklady
·         Poskytování půjček a úvěru
·         Nákup cenných papírů
růst grafu

Jaká práva jsou zaručena při obdržení právně uznatelného dokumentu u finančních investic?  
 
·         Práva týkající se vrácení majetku
·         Práva na předem stanovenou finanční odměnu
·         Práva podílet se na zisku
·         Práva na spolurozhodování o použití poskytnutých peněz