Pakliže se některá ze skupin lidí, kteří žijí ve společném státě, rozhodne bojovat za vznik samostatného státu, mluvím o separatismu. Tento jev má mnoho příčin, většinou se také projevuje více najednou, nicméně mezi základní bychom mohli zařadit důvody politické, ekonomické, náboženské, boje o zdroje surovin, vodu či půdu a v neposlední řadě kulturní odlišnosti. Etnické půtky totiž bývají nejčastějším základem pro podnícení napětí. Využívají se pro ideologickou masáž obyvatelstva. Většinou se jedná o oblasti Asie, Blízkého Východu, Afriky. Nicméně se tento jev nevyhnul ani moderní Evropě a Velké Británii obzvláště!

hrad belfast

Severní Irsko

Severní Irsko v současné době patří Velké Británii, i když by to velká část obyvatel ráda změnila. Spory se táhnou po staletí. Příčinu lze spatřovat především v náboženské nesnášenlivosti. Britové jsou protestanti (anglikánská církev), zatímco původními obyvateli Ulsteru (severní část ostrova Irsko) jsou katolíci. Rozdělení této oblasti je z roku 1920. Od té doby zde působí IRA – teroristická organizace, která útočí na protestantské cíle. Přesto, že v posledních letech panovalo příměří, současná situace začíná opět eskalovat.

Skotsko

Stále jsme na Ostrovech. Případ Skotska je spíše než kulturní ekonomický. Prim totiž hraje „spor“ o ropné peníze. Velké Británie těží ropu ze Severního moře. Většinu zařízení tak provozují skotské firmy. I díky tomu má Skotsko výraznou autonomii v rámci unie. Nicméně v roce 2014 proběhlo referendum o nezávislosti, které těsně neuspělo. V rámci kampaně separatisté opěvovali svébytnou skotskou kulturu.
krajina skotska

Brexit

Příslovečným „vyústěním“ britských potíží se separatismem je v přeneseném slova smyslu snaha o vystoupení království z Evropské unie. Ve své podstatě je tento krok snaha o osamostatnění. Britové se na základě referenda rozhodli, že vystoupí ze svazku s klíčovým spojencem. Příčin je mnoho. Mezi hlavní můžeme zařadit nesouhlas s politickými rozhodnutími Unie. Vystoupení je ale zdlouhavé a vyjednávání nikam nevedou. Problémy jsou například v oblasti obchodu s EU (nejdůležitější pro britský export) či možnost volného pohybu obyvatel EU i v rámci Ostrovů. Britská společnost je v současnosti rozladěna vývojem a ozývají se snahy o vyvolání nového referenda.