Elektrocentrálou můžeme obecně nazývat technická zařízení, která vyrábí elektrický proud pomocí spalování ropných derivátů, tedy benzínu nebo nafty. Zjednodušeně lze říci, že jde o přenosné nebo stacionární objekty soustav elektrických generátorů spřažených se zážehovými nebo vznětovými motory. Technologie výroby elektrocentrál je známa již mnoho desítek let, a přestože současné systémy pracují na shodném principu, jsou vybaveny moderními technologiemi pro sledování a zajištění jejich stabilního a bezporuchového provozu.

mechanika

Moderní elektrocentrály jsou dnes využitelné pro pokrytí výpadků v elektrorozvodné síti zejména v místech, kde to vyžaduje nepřetržitý přísun elektřiny, např. v nemocnicích, ve sportovních zařízeních, v datových centrech a místnostech s běžícími servery apod. Přenosné elektrocentrály lidé využívají i pro různé příležitostné akce, jimiž mohou být koncerty pod širým nebem, natáčení televizních pořadů a filmů, různé mítinky, oslavy a firemní akce. Situace lze řešit buď pořízením svého vlastního zařízení, možný je však také pronájem elektrocentrál.

Elektrocentrály se od sebe liší v mnoha ohledech, např. podle typu napájených elektrických spotřebičů

Pro spotřebiče indukčního typu, jimiž jsou různá elektrická nářadí, především stavební technika, elektromotory atd. Na tyto podpůrné systémy jsou kladeny nejvyšší nároky, musí být zhruba o polovinu výkonnější než běžné mobilní zdroje výroby elektřiny, a než je celkový příkon poháněných soustrojí, to proto, aby dokázaly pokrýt ztráty způsobené průchodem elektřiny v cívkách rotorů.
Pro přístroje a spotřebiče odporového typu, do této skupiny řadíme běžné domácí spotřebiče, např. osvětlení žárovkami, mikrovlnné trouby, varné konvice, toustovače. Výkon elektrického zdroje by měl pokrýt zhruba celkový příkon zapojených spotřebičů.

žárovka

Pro zařízení kapacitního typu, což jsou náročná technická zařízení na principu osvětlovací techniky, např. fotografických blesků, zářivek, výbojek. Elektrocentrála by měla mít zhruba o 150 procent vyšší kapacitu, než jaký je celkový příkon zapojených zařízení.