Všichni znají Fučíkův životopis, všichni víme, že se jednalo o novináře a překladatele, všichni víme, že byl zatčen za druhé světové války nacisty právě proto, že se sám považoval za levicového a že podle nacistů kolaboroval s nepřítelem (tj. s Ruskem). Měl tedy informace, které měl podávat přímo ministerstvu.
znak komunismu
·         Země, kde zítra již znamená včera
Nejznámější Fučíkovy reportáže z Ruska, kde odmítá hledět na Rusko jinak než obdivně, ačkoli v té době na Ukrajině panoval hladomor a v Rusku bylo kvůli průmyslu a rozvoji impéria zavražděno na miliony nepohodlných lidí. Podle všeho o tomto ohavném činění Stalina Fučík věděl, očividně ale vyznával Machiavelliho teorii o panovnictví: když máš moc, nemusíš se omlouvat.

Skutečným umělcům byl pro smích!
Fučík byl mezi svými vrstevníky a kolegy novináři považován za pokryteckého a slaboduchého, který rád dramatizoval primitivní záležitosti. Když prchal před manželkou, která si jej chtěla podat za to, že chodil za milenkami, schovával se v putykách a všem okolo nalhal, že se schovává před policií.

·         Jak to bylo s reportáží psané na oprátce? 
Julius Fučík byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, k čemuž také v roce 1943 došlo, ale nikoliv gilotinou, jak se píše v dovětku Oprátky, ale oběšením. Gestapu, které si pro něj přišlo plně ozbrojeno, se vzdal, ačkoli byl plně ozbrojen. I proto se dodnes vedou debaty, zda se dobrovolně vzdal, jelikož s nimi už v té době kolaboroval, či nikoliv.
sochy komunistů
Přeživší, kteří si Fučíka v gestapáckém vězení pamatují, ale říkají, že Fučík byl neustále vídán ve společnosti gestapa nikoli ve špatné náladě. Mnozí popírají, zda byl skutečně vězněn. Podle svědků Fučík nikdy v cele nebyl a celou dobu s Gestapem plně spolupracoval.

Proč si KSČ zvolilo právě Fučíka jako svou legendu?
Hlavně proto, že byl pro-stalinistický a proti-fašistický. Pak proto, že Gusta Fučíková předala Reportáž psanou na oprátce Straně, aby ji vhodně přepracovala a udělala z ní politický nástroj. No a pak hlavně proto, že byl Fučík bezpečně mrtvý, a tedy nejen mučedník, ale navíc už nemohl provést něco nepředloženého.