Vzpomínáte si také na takové opravdu krásné a roztomilé hraÄky, které bývaly kdysi, se kterými si hráli naÅ¡i rodiÄe a byli také na ovládání anebo na takový kouzelný klíÄek? Já si vzpomínám, že je moje maminka mÄ›la opravdu krásnou beruÅ¡ku a takovou slepiÄku, která se právÄ› natahovala na klíÄek. Když jsem se ptala mojí maminky, kde tyto hraÄky vzala, tak ona Å™ekla, že ty hraÄky byly z dovozu a že také nebyly jenom tak lehce dostupné. Potom jsem se také jeÅ¡tÄ› maminky zeptala, jestli ona tyto hraÄky mÄ›la ráda, nebo jestli jeÅ¡tÄ› mÄ›la nÄ›jaké jiné hraÄky, které byly na klíÄek. A jestli se už trochu blíže nÄ›co pÅ™ibližovalo dneÅ¡ní vyspÄ›lé technice.

HraÄky jsou perfektní.

Moje maminka se mi zaÄala samozÅ™ejmÄ› smát. Ona mi sama Å™ekla, že dříve takové vymoženosti a lepší technické vÄ›ci vůbec nebyly. Dříve prý byla moje maminka ráda, že prý nÄ›jakou hraÄku na klíÄek mÄ›la a prý její bratr byl rád, když mÄ›l krásné auto na ovládání. To auto na ovládání bylo nÄ›jak, myslím v osmdesátých letech, co mi říkala moje maminka, ale pÅ™esnÄ› si to nepamatuji. Tady jde vidÄ›t, že technika jde dopÅ™edu a že i hraÄky se zdokonalují. V dneÅ¡ní dobÄ› jsou to už opravdu perfektní interaktivní hraÄky. Interaktivní hraÄky jsou právÄ› pro malé dÄ›ti, které se jeÅ¡tÄ› vzdÄ›lávají a rodiÄe jim chtÄ›jí dopřát také takové hraÄky, které je opravdu budou vzdÄ›lávat.

Malé autíÄko pro kluky.

Existují k tomu už i různé aplikace, jako například mobilní telefon anebo se uÄí na poÄítaÄi Äi televizi, kde právÄ› malé dÄ›ti se také koukají na pohádku, ale zároveň se tím uÄí. Je to taková nenásilná hra na uÄení. Podle mého názoru je tohle skvÄ›le a také si myslím, že dÄ›tem by nemÄ›la být technika vůbec odebírána. StejnÄ› se to budou muset v budoucnu nÄ›kdy nauÄit, tak by opravdu bylo velice smutné, kdyby nÄ›kdo dÄ›tem odebíral techniku. A já svému synovi, kterému je Å¡est let, už také vůbec nic neodpírám a spíše mu podsouvám tablet a také mobilní telefon. ProÄ se to nemůže uÄit dopÅ™edu, když stejnÄ› tÅ™eba už ve tÅ™etí třídÄ› na základní Å¡kole se to budou uÄit.