Když se člověk prezentuje před zraky veřejnosti na internetu, může počítat s lecčím. Může se mu stát, že je-li podnikatelem, bude zanedlouho zavalen prací natolik, že nebude vědět, kde mu hlava stojí. Ale také se může stát, že i když si není vědom sebemenšího pochybení, výše zmíněným způsobem zavalen není a spíše to vypadá na to, že to bude muset zabalit, nemaje příjmy vysoké aspoň tak, aby se z nich dalo přežít.
Protože prezentace na internetu může přinést úspěchy, ale také nemusí. A to ani v takovém případě, kdy jsou si dva podnikatelé víc než podobní; protože i když ti dva dělají totéž, není to vždy totéž. A ten virtuálně úspěšnější tak dělá dozajista něco navíc.
složené seo
Třeba se spoléhá a sází na .
Na úpravy, které způsobují, že se právě ta která stránka dostává ve vyhledávačích na výsluní. Protože to určitě znáte i z vlastní zkušenosti – něco jste hledali, zapsali do vyhledávače nějaké to klíčové slovo, nechali si ho vyhledat, pak jste očima přejeli těch prvních pár nalezených odkazů a vybrali si. A ty další už jste stejně jako většina ostatních lidí ignorovali, nemaje na pročítání více než četných nabídek ani čas, ani síly.
A podnikatel, který chce být úspěšný, tak musí být právě mezi těmi odkazy, které jsou za všech okolností mezi prvními na ráně, u nichž je přinejmenším výrazně větší naděje na to, že tam někdo zavítá a něco si vybere. Což znamená nutnost svěřit se se svým webem do rukou odborníků, kteří dobře vědí, jak to zaonačit, aby si daly vyhledávače říci a posunuly právě tu pravou stránku výše. Což zvyšuje návštěvnost a následně i naději na nové klienty a další a další zakázky.
graf růstu
Tito odborníci zajišťují speciálními úpravami mnohem lepší výsledky, než si leckdo dokáže byť i jenom představit. Starají se o to, aby byla taková stránka zajímavá, lákavá a tudíž i podnikatelský úspěch přinášející.
Což je rozhodně lepší řešení než třeba propagace svého podnikání formou reklamy, jež je vesměs notně drahá a stejně nic příliš neřešící, protože člověk, jenž se k takové reklamě dostane, stejně vesměs již zanedlouho propagovanou stránku zapomene.
Zatímco když je taková webová stránka optimalizovaná pro vyhledávače, má ji každý na očích, kdykoliv potřebuje, a ani selhávající paměť to tak nemůže negativně ovlivnit. Přinejmenším v těch případech, kdy potenciální zákazník dosud udrží v mysli alespoň povědomí o tom, co že to na tom internetu vlastně hledá.
Což už ale neovlivní nikdo. Protože komu není shůry dáno, na internetu nekoupí.