První den
První den v nové práci je obvykle ve znamení seznamování se a také byste měli vyřídit nejdůležitější administrativní záležitosti. Na konci první osmihodinovky byste tak měli vědět, kdo jsou vaši nejbližší spolupracovníci a kdo je váš přímý nadřízený. Měli byste také mít povědomí o tom, na čem tým momentálně dělá, kde je váš pracovní prostor, a co přesně bude náplní vaší práce. Z praktických záležitostí byste měli mít podepsanou pracovní smlouvu, zaměstnavatel by vám měl poskytnout informace o případném pojištění odpovědnosti za škodu, a měli byste také dostat, pokud firma něco takového má, vlastní přístupovou kartu a/nebo klíče. Měl by vám také začít fungovat pracovní email, případně přístup do pracovního počítače. Ideální je situace, kdy jste druhý den schopni přijít do práce a naplno se zapojit do chodu bez toho, aby s vámi někdo musel celou dobu být. Ano, a jistě, měli byste vědět, kde jsou nejbližší toalety a kuchyňka.
 myšlení v práci.jpg
První týden
Po prvním týdnu už byste měli být schopni operovat víceméně nezávisle, včetně toho, že když vás někdo pošle na HR nebo na IT, tak vám to nezabere půl dne. Měli byste mít také přesnější představu o úkolech, které jednotliví členové vašeho oddělení plní, a mít alespoň základní ponětí o tom, co se děje jinde. První týden je také ideální dobou na proniknutí do tajů firemního slangu, takže kdykoli slyšíte slovo, které vám není povědomé, tak se vyptejte, co to znamená. Z těch zábavnějších věcí je po prvním týdnu dobré vědět, jak to na pracovišti funguje s pauzami na oběd, jestli fungují nějaká nepsaná pravidla, jak si vyřídit dovolenou nebo nemocenskou.
pohled na nástěnku.jpg 
První měsíc
S nadsázkou by na vás po prvním měsíci nemělo být poznat, jak dlouho tam jste. Tedy denní agendu byste měli zvládnout sami, stejně jako občas vykrýt povinnosti kolegů. Kromě toho byste měli vědět i jak to funguje s výplatami nebo s proplácením nákladů. A pokud vám přijde nový kolega, měli byste být schopni přesvědčivě zahrát roli starého mazáka.